autentiseringsnøkkel Renault Clio Captur Dacia Duster

24,90  TTC

Hvordan finner jeg autentiseringsnøkkelen til Renault EASY LINK / R-LINK 2 / R-LINK Evolution / Media Nav Evolution / Radio Connect R&GO?


skriv inn VIN *1 – Hvordan finner jeg serienummeret til et Renault-kjøretøy for å låse opp bilradioen?

autentiseringsnøkkel
autentiseringsnøkkel

Første metode med kjøretøyets registreringsdokument
Åpne kjøretøyets registreringsdokument og finn bokstaven E

Her finner du kjøretøyets identifikasjonsnummer

Andre metode med chassis eller dør
Hvis du ikke har registreringsbeviset med deg, kan du finne VIN

vin renault parebrise autentiseringsnøkkel Renault Clio Captur Dacia Duster Code Autoradio
Vin Renault

feil pin

2 – Hvordan skriver jeg inn autentiseringsnøkkelen i min Renault GPS-radio?

Renault MULTIMEDIA-SYSTEMER : EASY LINK / R-LINK 2 / R-LINK Evolution / Media Nav Evolution / Radio Connect R&GO
Når du mottar vår e-post eller sms med koden, skriver du den inn og bekrefter ved å trykke ok.

Slå på kontakten.
Displayet skal vise «key authentication» eller «PIN not valid, system is locked, please wait…» (med en tidsavbrudd.
Trykk på knappene på displayet for å taste inn bilradiokoden til Renault.
Trykk ok for å bekrefte koden.

Tilleggsinformasjon

Modèle
Version
Marque
MPN